24. 8. 2021

Hygienická a bezpečnostní opatření na Rock for Churchill zase doma

Kapacita koncertního areálu je přizpůsobena aktuálním opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR. Stejně tak hygienická a bezpečnostní pravidla se v areálu řídí aktuálními opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Doporučujeme návštěvníkům, aby po celou dobu akce používali ochranný prostředek dýchacích cest. Prosíme dbejte zvýšené hygieny při návštěvě toalet, používejte dezinfekci a častěji si myjte ruce. Přesný popis pravidel najdete na vstupu do areálu. Předem děkujeme za jejich respektování.

Na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR je vstup do festivalového možný pouze po předložení potvrzení o bezinfekčnosti:
1. Očkování proti onemocnění covid-19
– po aplikaci druhé dávky nejméně 14 dní
– po aplikaci jednodávkového schématu nejméně 14 dní
2. PCR test s negativním výsledkem ne starší než 7 dní
3. Antigenní test s negativním výsledkem ne starší než 72 hodin
4. Prodělání nemoci covid-19, laboratorní potvrzení ne starší než 180 dní
5. Absolvování testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ve škole nebo školském zařízení podle jiného mimořádného opatření MZČR. Test může být v tomto případě určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou. Test ne starší než 72 hodin. Tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Před vchodem do areálu bude k dispozici testovací místo, kde si můžete udělat antigenní test zdarma na pojišťovnu (samozřejmě pokud máte na test zdarma nárok). K testu budete potřebovat občanku a kartičku pojištěnce.

Bezinfekčnost můžete prokázat aplikací Tečka, Covidpass anebo papírovým potvrzením.

V případě zaměstnaneckého testování se uznává pouze test provedený oficiálně zdravotníkem a prokazuje se certifikátem o provedení testu. Samotesty se v tomto případě neuznávají.

Tyto pravidla se netýkají dětí do dovršení 6 let věku.

Předchozí novinky

Zobrazit všechny novinky