29. 8. 2019

Bioplastové nádobí

Na Rock for Churchill 2019 se bude jídlo podávat pouze na bioplastovém anebo papírovém nádobí. Použité bioplastové nádobí prosím vyhazujte POUZE do hnědých popelnic na bioplast, které budou na festivalu rozmístěné a příslušně označené. Do bioplastových popelnic mohou společně s použitým nádobím přijít zbytky jídla, ale neházejte prosím do nich plastové lahve, papír nebo jiný odpad. Odpad z bioplastových popelnic odevzdáme specializované firmě, která jej pak ekologicky zlikviduje a čím čistší odpad v popelnicích bude, tím více se toho podaří šetrně zlikvidovat.
Předem velký dík za spolupráci!

Předchozí novinky

Zobrazit všechny novinky